[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
     1. รายวิชา ทักษะการเรียนรู้
 8. รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
     2. รายวิชา ทักษะการขยายอาชีพ  9. รายวิชา ภาษาไทย
     3. รายวิชา คณิตศาสตร์  10. รายวิชา วิทยาศาสตร์
     4. รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  11. รายวิชา สุขศึกษา
     5. รายวิชา สังคมศึกษา  12. รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
     6. รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  13. รายวิชา พัฒนาตนเองชุมชนและสังคม
     7. รายวิชา ช่องทางการขยายอาชีพ  14. รายวิชา ศิลปศึกษา

 เข้าชม : 183
 
 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]