[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : กิจกรรมเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ของสถานศึกษาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการโดยกำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.แนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.WOW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่แผนฯ กศน.อำเภอ และได้รับการสนับสนุนวทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีเข้าชม : 167


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 28 / พ.ค. / 2563
      นิเทศศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเชิงกลัด และเเหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน 14 / เม.ย. / 2563
      ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. รับการตรวจเยี่ยมราชการของกลุ่มเจ้าพระยาป่าสักพร้อมทั้งรับฟังข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 14 / เม.ย. / 2563
      ประชุมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น 14 / เม.ย. / 2563
      นิเทศ กศน.ตำบลหัวป่า กศน.ตำบลบางน้ำเชี้ยว และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพรหมบุรี 14 / เม.ย. / 2563


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]