[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กิจกรรมเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น วอลเล่ย์บอล เปตอง วิ่ง
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ รวมทั้งนักศึกษาจาก กศน.อำเภอทุกอำเภอ
เข้าชม : [67]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [39]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันครู ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารณ์
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ บุคลากรในสังกัด กศน. จังหวัด และ กศน.อำเภอ
เข้าชม : [61]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [82]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [176]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [168]
11 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\"
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า ร่วมกิจกรรมทางศาสนา พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่ง
เข้าชม : [153]
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการอบรมตามโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้างและลูกจ้างส่วนราชการขยายสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 7
วันที่ 25-26 พ.ย.62 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางประกายแก้ว อินเจริญ และนางสาวกอบกุล ทองคำ
เข้าชม : [149]
28 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [158]
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
14 พ.ย.2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นำบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห
เข้าชม : [156]
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำบุคลากร กศน.จังหวัด ทำกิจกรรม 5 ส. เก็บกวาดทำความสะอาด ตามโครงการ \"สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี Exercise For Clean เดิน วิ่ง ปั่น\"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำบุคลากร กศน.จังหวัด ทำกิจกรรม 5 ส. เก็บกวาดทำความสะอาด ตามโครงการ \"สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี Exercise For Clean เดิน วิ่ง ปั่น\"
เข้าชม : [171]
13 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของสำนักงาน กศน. รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง)
11 พ.ย.62 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เข้าชม : [187]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ของพลทหารชั้ว อ่อนเอื้อวงษ์
11 พ.ย.62 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [167]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่ กทม.
เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่ กทม.
เข้าชม : [129]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมฉลองกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการทำนุบำร
เข้าร่วมฉลองกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการทำนุบำร
เข้าชม : [144]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี , อำเภอบางระจัน และอำเภอท่าช้าง
เข้าชม : [114]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม \"สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี Exercise For Clean เดิน วิ่ง ปั่น\" ในทุกวันพุธของสัปดาห์
นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีนำบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี กศน.อำเภอเมือง ร่วมกิจกรรม \"สิงห์บุรีเมืองสะอาด คนสุขภาพดี Exercise For Clean เดิน วิ่ง ปั่น\" ในทุกวันพุธของสัปดาห์
เข้าชม : [122]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เข้าชม : [113]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ดิษกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.คนใหม่
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออินทร์บุรี เป็นตัวแทนบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [136]
28 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ต.ค.62 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามโครงการข้า
8 ต.ค.62 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตามโครงการข้า
เข้าชม : [169]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]