[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินการสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนท่าช้าง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [49]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ครู ข และ ครู ค)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ครู ข และ ครู ค) ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
เข้าชม : [46]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัคร ดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยให้บริการหนังสือดีแจกฟรีให้อ่านแก่แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตลา
เข้าชม : [57]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวณัฏฐพัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ ดังนี้ 1. หลักการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 2. การเลือกตั้ง สมาชิ
เข้าชม : [55]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการพัฒนาวิชาการมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ภาคเรียนที่ 2/2561
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาวิชาการมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.อำเภอท่าช้าง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [50]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1
วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง โดย นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1 โดยมีนายอนันต์ สุริยกานต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาเซียน ห้องสมุดประชาชน
เข้าชม : [78]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 นางสาวกฤศณัฐฐิกา ขำเจริญ ครู กศน.ตำบลถอนสมอ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เข้าชม : [53]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
เข้าร่วมอบรมโครงการคุณแม่วัยใส
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ครู กศน.อำเภอท่าช้าง นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการคุณแม่วัยใส โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [59]
24 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง โดย นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างเฟอร์นิเจอร์จากยางล้อรถยนต์ ณ กศน.อำเภอท่าช้าง มีผู้เข้าร่วม
เข้าชม : [101]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ร่วมกับบรรณารักษ์ทั้ง 5 อำเภอดำเนินการจัดโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [69]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [56]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
วันที่ 1-4 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลถอนสมอ โดยนางสาวกฤศณัฐฐิกา ขำเจริญ ครู กศน.ตำบลถอนสมอดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การแปรรูปอาหาร จำนวน 12 ชั่วโมง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำ
เข้าชม : [63]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [62]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
เข้าร่วมงานทำบุญสำนักงาน และเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษ์ จันทพันธุ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวสุพรรษาไล้เลิศ ครู กศน.ตำบลโพประจักษ์ เข้าร่วมงานทำบุญสำนักงาน และเปิดอาคารศูนย์พัฒนา
เข้าชม : [53]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร ช่างเสริมสวย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลวิหารขาว นำโดยนางสาวปาริชาติ นักฆ้อง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร ช่างเสริมสวย ณ บ้านเลขที่ 51/1 ม.1 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน เป็นหญ
เข้าชม : [64]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ม
เข้าชม : [47]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการทักษะชีวิต \"ลดเมืองร้อน ลดขยะในชุมชน\"
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลวิหารขาว นำโดยนางสาวปาริชาติ นักฆ้อง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการทักษะชีวิต \"ลดเมืองร้อน ลดขยะในชุมชน\" ณ กศน.ตำบลวิหารขาว ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โ
เข้าชม : [69]
24 / เม.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลวิหารขาว นำโดยนางสาวปาริชาติ นักฆ้อง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ช่างประปา ณ กศน.ตำบลวิหารขาว ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิ
เข้าชม : [66]
29 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นางสาวสุมิตตา จวงถาวร ครู กศน.ตำบลพักทันพร้อมนักศึกษา กศน.ตำบลพักทันร่วมกันเดินรณรงค์ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [187]
29 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [122]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]