[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไม้ดัด
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัดให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลไม้ดัด วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [215]
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ให้การตอนรับคณะศึกาาดูงาน จากกศน.ธัญบุรี ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด วิทยากรกลุ่มครัวเรือนจิตอาสาตำบลไม้ดัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาด กศน.อำเภอธัญบุรี ซึ่งมาศึกษาเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [210]
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ.กศน.อำเภอบางระจันพร้อมบุคคลากร และนักศึกษากศน.อำเภอบางระจัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ตำบลสิงห์ อำเภอ
เข้าชม : [174]
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [142]
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดอบรบเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ กศน.อำเภอบางระจัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๙-๑๐กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [178]
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ดัด
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด ได้ตอ้นรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [179]
25 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [172]
18 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดวันจันทร์ ม.6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิง
เข้าชม : [345]
18 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอท่าช้าง
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอท่าช้าง โดยมีนางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ประกอบด้วย 1.นายน
เข้าชม : [267]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลไม้ดัดจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไม้ดัด
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไม้ดัดณ หมู่1ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [212]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าชม : [190]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดวัดช่องลม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าชม : [108]
18 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดปประชาชนอำเภอบางระจันเข้าร่วมกิจกรรมบรรณสัญจร
นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับบรรณารักษ์ ห้องสมุดทั้ง 5 แห่ง จัดกิจกรรมบรรณสัญจรห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านผู้ใหญ่ พนารัตน์ ชาญอนุสิทธิ์ หมู่ที่10 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี
เข้าชม : [859]
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) และหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจันมราชินี
เข้าชม : [159]
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างทาสี
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจหลักสูตรช่างทาสี กศน.ตำบลแม่ลา ระหว่างวันที่ 2-8 มิ.ย. 62
เข้าชม : [179]
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมBaby Farmer ตำบลไม้ดัด
นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัดเป็นวิทยากรกิจกรรม Baby Farmer ตำบลไม้ดัด อบต.ไม้ดัด กศน.ไม้ดัด รพสต ไม้ดัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริตำบลไม้ดัด
เข้าชม : [336]
12 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดวัดช่องลม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [138]
11 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 สัญจร ครั้งที่ 6/2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 สัญจร ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายสันติ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิ
เข้าชม : [170]
11 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
อบรมพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมอบรมพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) โดย สำนักงาน กศน. ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร
เข้าชม : [178]
11 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ร่วมกับบรรณารักษ์ทั้ง 5 อำเภอดำเนินการจัดโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 โดยมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บ
เข้าชม : [137]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]