[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เข้าชม : [110]
24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เข้าชม : [83]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ารสอบประเมินการรู้หนังสือนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/256
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินการสอบประเมินการรู้หนังสือนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2562 และ กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดด้านนอกอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมรา
เข้าชม : [422]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การทำเปเปอร์มาเช่)
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยนำกิจกรรมการทำเปเปอร์มาเช่ไปจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 53 คน ณ โ
เข้าชม : [427]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรม คลังความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2
ันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง ร่วมจัดกิจกรรม คลังความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จิ๊กซอร์ความรู้โครงการพระราชดำริ ให้กับ
เข้าชม : [394]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยประวัติศาสตร์
เข้าชม : [174]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายบังคม เนื่องใน
เข้าชม : [94]
13 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เข้าชม : [83]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง และบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
เข้าชม : [142]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง มอบหมายให้นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ครูผู้ช่วย ให้เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยมีนางสาวณัฐภัสสร แดงมณ
เข้าชม : [130]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวกฤศณัฐฐิกา ขำเจริญ ครู กศน.ตำบลถอนสมอ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าชม : [176]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.เขตปทุมวัน
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัดพร้อมเครือข่ายจิตอาสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.เขตปทุมวัน ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๒ตุลาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [153]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดจัดทำSAR
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเก็บข้อมูลSAR
เข้าชม : [160]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยนางสาวศรัณย์กร กันภัย ครู กศน.ตำบลพิกุลทอง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุม
เข้าชม : [467]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมอาชีพ รถโมบายเคลื่อนที่
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง มอบหมายให้นางสาวปาริชาต นักฆ้อง ครู กศน.ตำบลวิหารขาว และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมอาชีพ รถโมบายเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมการทำพวงกุญแ
เข้าชม : [511]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมการทำเทียนหอมประจำวันเกิด/ เทียนฟักทอ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมการทำเทียนหอมประจำวันเกิด/ เทียนฟักทอง เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาสาสมัครฯ และเครือข่
เข้าชม : [365]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่ศรรตวรรษที่ 21
วันพฤหัสบดีที่​ 29 สิงหาคม 2562 ​นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่ศรรตวรรษที่ 21 โดยมีนายนายศาตพรพงษ์ สงวนสิ
เข้าชม : [473]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ต้อนรับคณะนิเทศจากสถาบันกศน.ภาคกลาง​ และร่วมรับฟัง​สรุปผลการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรม​ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรผ้าด้นมือ​
วันพุธที่​ 28 สิงหาคม 2562​ เวลา13.00น. กศน.อำเภอท่าช้าง นำโดยนางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ต้อนรับคณะนิเทศ จากสถาบัน กศน.ภาคกลาง โดยมี น.ส.สุมนณ์​ บุตรยี่​ ศึกษ
เข้าชม : [93]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ครงการคนรุ่นใหม่เดินตามรอยเท้าพ่อสู่วิถีความพอเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการคนรุ่นใหม่เดินตามรอยเท้าพ่อสู่วิถีความพอเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภออินทร์
เข้าชม : [55]
30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจันที่ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔
เข้าชม : [208]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]