[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  เนื้อหาที่ 1 : กศน.อำเภอ
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 0  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน2
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • ศึกษานิเทศก์
 • 0  
 • วิชาการทำอาหาร
 • 0  
 • วิชาการทำอาหาร
 • 0  
 • หลักสูตรช่างสิบหมู่
 • 0  
 • การทำอาหาร
 • 0  
 • แบบฟอร์ม
 • 0  
    เนื้อหาที่ 3 : ศรช. เครือข่าย
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 0  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • ddd
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความ/หลักสูตร
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 12  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 2  
 • บทความทั่วไป
 • 7  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 1  
 • บทความสุขภาพ
 • 4  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 7  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 1  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
 • การนิเทศ
 • 4  
 • หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : กิจกรรมเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 13  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • ข่าวเด่น
 • 7  
 • ทดสอบ
 • 0  
 • test
 • 1  
 • โครงการประชุมแนวทางการจัดทำสื่อประกอบการสอนเพื่อประกอบการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • 0     


  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสิงห์บุรี
  115 หมู่ 5  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000 

  โทรศัพท์/โทรสาร : 036-551017  Facebook : กศน.อำเภอเมืิงสิงห์บุรี

  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by