[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กิจกรรมเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
5 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรพล อ่ำจำปา มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งช
เข้าชม : [56]
5 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร /วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายข้าราชการ ครูอาสาฯและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร /วันชาติและวันพ่อแห่งช
เข้าชม : [85]
8 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมค่ายลูกเสือ กศน เสริมสร้างความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 4-6 กันยายน 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน อำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยครูอาสาสมัครฯ ครู กศน ตำบล และครู ศรช นำนักศึกษา กศน ทั้ง 8 ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายลูกเสือ กศน เสริมสร้างความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีนายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำน
เข้าชม : [98]
20 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชนรักการอ่านสืบสานวิชาชีพ
โครงการชุมชนรักการอ่านสืบสานวิชาชีพ
เข้าชม : [127]
20 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ในชุมชน
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ในชุมชน
เข้าชม : [120]
20 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่วมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [142]
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี นำบุคลากร ในสังกัด กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เข้าชม : [162]
3 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ\"ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ\"ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรมไชยแสงพาเ
เข้าชม : [170]
3 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมวางแผนงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และสรุปผลการดำเนินงาน ณ องค์การบริการส่วนตำบลม่วงหมู่ ต.ม่วงหมู่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ นาวสาวภัทรศรี รักงาม ครู กศน. ตำบลม่วงหมู่ ร่วมประชุมวางแผนงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และสรุปผลการดำเนินงาน ณ องค์การบริการส่วนตำบลม่วงหมู่ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิง
เข้าชม : [168]
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมแนวทางการจัดทำสื่อประกอบการสอนเพื่อประกอบการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ทีมงานจัดทำสื่อประกอบการสอน นำโดย นางสาวกมลวรรณ กันภัย ครู กศน ตำบลต้นโพธิ์ ,นางสาวภัทรศรี รักงาม ครู กศน ตำบลม่วงหมู่, นางกาญจนา เฉลียวฉลาด ครู กศน ตำบลจักรสีห์ ,นางกั
เข้าชม : [208]
15 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
รับสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง รับสมัครเรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ๔๐ ชั่วโมง อบรมวันจันทร์-ศุกร์ ดังนี้
เข้าชม : [381]
14 / ก.พ. / 2555 : ข่าวเด่น
วันนี้มีการอบรมเรื่องการจัดนำข้อมูลลงเว็บ
วันนี้มีการอบรมเรื่องการจัดนำข้อมูลลงเว็บ
เข้าชม : [777]
29 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
เข้าชม : [335]
6 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม???
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
เข้าชม : [751]
15 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จงฟาดฟัน อุปสรรค ซึ่งปักขวาง
จงฟาดฟัน อุปสรรค ซึ่งปักขวาง
เข้าชม : [637]
18 / มี.ค. / 2554 : test
อุปกรณ์ประกอบการอบรม
อุปกรณ์ประกอบการอบรม
เข้าชม : [760]
17 / มี.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายคอมพิวเตอร์
เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายคอมพิวเตอร์ ในรายละเอียดที่ปรากฏในเรื่องของการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบInternet
เข้าชม : [519]
20 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
วันนี้แดงได้เข้ามาเพิ่มเนื้อหาเรื่องเด่นวันนี้
เข้าชม : [454]
19 / ม.ค. / 2554 : ข่าวเด่น
การปิดการอบรมพนักงานราชการ
การปิดการอบรมพนักงานราชการ ของสำนักงานจัดงหวัด
เข้าชม : [383]
19 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมพนักงานร่ชการ
การอบรมพนักงานร่ชการ
เข้าชม : [473]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสิงห์บุรี
115 หมู่ 5  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000 

โทรศัพท์/โทรสาร : 036-551017  Facebook : กศน.อำเภอเมืิงสิงห์บุรี

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by