[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
"พันธกิจ"
๑. จัด ส่งเสริม และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. สนับสนุนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยให้เชื่อมโยงกับการศึกษาตลอดชีวิต ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
๔. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา


เข้าชม : 188
 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสิงห์บุรี
115 หมู่ 5  ตำบลม่วงหมู่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000 

โทรศัพท์/โทรสาร : 036-551017  Facebook : กศน.อำเภอเมืิงสิงห์บุรี

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by