[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  เนื้อหาที่ 1 : กศน.อำเภอ
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 119  
 • กศน. อำเภอท่าช้าง
 • 69  
 • กศน. อำเภอพรหมบุรี
 • 0  
 • กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
 • 6  
 • กศน. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 • 0  
 • กศน. อำเภอบางระจัน
 • 6  
 • กศน. อำเภออินทร์บุรี
 • 0  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 2  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน2
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • ศึกษานิเทศก์
 • 0  
 • วิชาการทำอาหาร
 • 0  
 • วิชาการทำอาหาร
 • 0  
 • หลักสูตรช่างสิบหมู่
 • 0  
 • การทำอาหาร
 • 0  
 • แบบฟอร์ม
 • 1  
 • หนังสือ
 • 2  
 • ข่าวใหม่
 • 2  
 • รูปกิจกรรมและโครงการประชุม
 • 0  
 • ตอบประเด็นข้อซักถามในที่ประชุมประจำเดือน
 • 1  
    เนื้อหาที่ 3 :
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 2  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • ddd
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความ/หลักสูตร
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 0  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 0  
 • บทความทั่วไป
 • 0  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 0  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 0  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
 • การนิเทศ
 • 0  
 • หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง
 • 0  
 • สร้างอาชีพ
 • 7  
    เนื้อหาที่ 5 : กิจกรรมเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 93  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • ข่าวเด่น
 • 3  
 • ทดสอบ
 • 0  
 • test
 • 0     

   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
  ๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
  โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.th  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

   
  ปิดหน้าต่างนี้ [X]