[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กิจกรรมเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4/2563
15 มิถุนายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4/2563
เข้าชม : [18]
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับตรวจราชการ การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา2019 (covid 19)
11 มิถุนายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร (ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี) มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว (รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี) และนางสาวณรภร ภูลา (นักจัดการงานทั่วไป) เข้าประชุมรับตรวจราชการ การตรวจติดตามนโยบายการจัดการเร
เข้าชม : [34]
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ฯ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอ
เข้าชม : [34]
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าชม : [31]
28 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัด และ อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ
เข้าชม : [52]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเชิงกลัด และเเหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน
วันที่ 9 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เข้าชม : [151]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. รับการตรวจเยี่ยมราชการของกลุ่มเจ้าพระยาป่าสักพร้อมทั้งรับฟังข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
วันที่ 9 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เข้าชม : [133]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น
วันที่ 8 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรหมบุรี
เข้าชม : [105]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ กศน.ตำบลหัวป่า กศน.ตำบลบางน้ำเชี้ยว และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพรหมบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เข้าชม : [84]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบหน้ากากอนามัย
วันที่ 6 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [101]
14 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 6 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [67]
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการวัดผลสัมฤทธิ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบประจำศูนย์สอบ กศน.อำเภอทุกอำเภอ
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี หมอบหมายให้นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [60]
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังคำชี้แจงและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะผู้ตรวจ ฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวย กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธาน นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
เข้าชม : [83]
3 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
เข้าชม : [89]
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีปิด การแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONIE GAMES UBON RATCHATHANI 2020)
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสังกัด กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด
เข้าชม : [118]
14 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสังกัด กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด
เข้าชม : [122]
14 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรั นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอและจังหวัด
เข้าชม : [96]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประสานแผนการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1/2563 ในเขตภาคกลาง
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนรินทร์ เศรษฐวานิช ข้าราชการครู กศน.อำเภออินทร์บุรี และนางสาวโสภิดา พลภักดี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [133]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการประสานงานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวณรภร ภูลา นักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [124]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลือกเสรีและ จัดทำระบบข้อสอบซ่อมออนไลน์ระดับอำเภอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน
เข้าชม : [123]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]