[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กิจกรรมเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการวัดผลสัมฤทธิ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบประจำศูนย์สอบ กศน.อำเภอทุกอำเภอ
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี หมอบหมายให้นางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [26]
16 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังคำชี้แจงและสรุปผลการตรวจสอบภายในของคณะผู้ตรวจ ฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวย กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธาน นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด
เข้าชม : [40]
3 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
เข้าชม : [52]
25 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีปิด การแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (5th ONIE GAMES UBON RATCHATHANI 2020)
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสังกัด กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด
เข้าชม : [70]
14 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสังกัด กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด
เข้าชม : [57]
14 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรั นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอและจังหวัด
เข้าชม : [45]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประสานแผนการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1/2563 ในเขตภาคกลาง
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนรินทร์ เศรษฐวานิช ข้าราชการครู กศน.อำเภออินทร์บุรี และนางสาวโสภิดา พลภักดี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกศน.จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [80]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการประสานงานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวณรภร ภูลา นักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [77]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและตรวจคุณภาพต้นฉบับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลือกเสรีและ จัดทำระบบข้อสอบซ่อมออนไลน์ระดับอำเภอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน
เข้าชม : [67]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และ กศน.อำเภอ
เข้าชม : [69]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมให้การต้อนรับทีมงานข้าราชการเกษียณจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดและกศน.อำเภอทุกอำเภอ
เข้าชม : [56]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563
เข้าชม : [49]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้ นายสุรพล อ่ำจำปา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์
เข้าชม : [43]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 5 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น วอลเล่ย์บอล เปตอง วิ่ง
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นำผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ รวมทั้งนักศึกษาจาก กศน.อำเภอทุกอำเภอ
เข้าชม : [39]
5 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [22]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันครู ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรม ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารณ์
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการ ฯ นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ บุคลากรในสังกัด กศน. จังหวัด และ กศน.อำเภอ
เข้าชม : [35]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก กัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด
นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี และนางอุทัยวรรณ แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [53]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [128]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [116]
11 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\"
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า ร่วมกิจกรรมทางศาสนา พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่ง
เข้าชม : [118]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]