[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

9 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานจัดทำคลิปสถานะการโควิช 19 เพื่อเผยแพร่ บนเว็ปไซด์และเฟสบุคส์ ตามนโยบายทำงานอยู่บ้านป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิช
เข้าชม : [3]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน กศน.อำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอต้นตอไวรัสโคโรนา บนเว็ปไซด์ และเฟสบุคส์ ระหว่างทำงานอยู่ที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล
เข้าชม : [11]
2 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโพชนไก่จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาจักสานเส้นพลาสติก
นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครประจำตำบลโพชนไก่ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาจักสานเส้นพลสาติก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม : [56]
2 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านจ่าจัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ วิชาสมุนไพรลูกประคบ
นายสุทัศน์ โกสุมา ครูกศน.ตำบลบ้านจ่า จัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ วิชาสมุนไพรลูกประคบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม : [49]
2 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาจักสานผักตบชวา(ต่อยอด)
นางสาวสมฤดี สังขาว ครูกศน.ตำบลพักทันจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาจักสานผักตบชวา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม : [48]
2 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระแจงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
นางสุวพร วรรณทองครู กศน.ตำบลสระแจงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพวิชกาแฟโบราณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม : [47]
24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เข้าชม : [58]
24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เข้าชม : [46]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ารสอบประเมินการรู้หนังสือนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/256
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินการสอบประเมินการรู้หนังสือนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2562 และ กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำความสะอาดด้านนอกอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมรา
เข้าชม : [274]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การทำเปเปอร์มาเช่)
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยนำกิจกรรมการทำเปเปอร์มาเช่ไปจัดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 53 คน ณ โ
เข้าชม : [304]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรม คลังความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2
ันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง ร่วมจัดกิจกรรม คลังความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จิ๊กซอร์ความรู้โครงการพระราชดำริ ให้กับ
เข้าชม : [270]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยประวัติศาสตร์
เข้าชม : [114]
13 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและถวายบังคม เนื่องใน
เข้าชม : [59]
13 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เข้าชม : [52]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง และบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
เข้าชม : [105]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง มอบหมายให้นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ครูผู้ช่วย ให้เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยมีนางสาวณัฐภัสสร แดงมณ
เข้าชม : [102]
2 / ธ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เคลื่อน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวกฤศณัฐฐิกา ขำเจริญ ครู กศน.ตำบลถอนสมอ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ม่วงศรี และนางสาวกัญณัชตา ม่วงหมู่ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เข้าชม : [145]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.เขตปทุมวัน
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัดพร้อมเครือข่ายจิตอาสา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.เขตปทุมวัน ณ ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๒ตุลาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [111]
31 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน จัดประชุมบุคลากรทั้งหมดจัดทำSAR
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน ได้ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดเก็บข้อมูลSAR
เข้าชม : [114]
4 / ก.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยนางสาวศรัณย์กร กันภัย ครู กศน.ตำบลพิกุลทอง ร่วมประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุม
เข้าชม : [429]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]