[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

1 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนายการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอบางระจันต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุมชี้แจงในการดำเนินกิจการกศน.อำเภอบางระจัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [5]
30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมต้อนรับนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมประชุมต้อนรับนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
เข้าชม : [10]
30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน พัฒนาทำความสะอาดห้องสมุดเพื่อเตรียมความสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปและสมาชิก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน พัฒนาทำความสะอาดห้องสมุดเพื่อเตรียมความสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปและสมาชิก
เข้าชม : [5]
30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาและกศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลาและนายสุทัศน์ โกสุมา ครูกศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [6]
30 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพักทันและกศน.ตำบลสิงห์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
นางสาวสมฤดี สังขาวครูกศน.ตำบลพักทันและนางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [7]
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านจ่าและกศน.ตำบลพักทันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [38]
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่ลาและกศน.ตำบลสิงห์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [31]
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโพชนไก่และกศน.ตำบลสระแจงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [35]
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ
เข้าชม : [34]
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
กศน.อำเภอบางระจันขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื้องวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
เข้าชม : [56]
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
เข้าชม : [47]
31 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโพชนไก่และกศน.ตำบลเชิงกลัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ตามภารกิจ
นางชุติมา เจริญสอนครูอาสาสมัครประจำตำบลโพชนไก่และนางชัญญา โคกกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 26และ27 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [48]
31 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านจ่าและกศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจระยะสั้น
นายสุทัศน์ โกสุมา ครูกศน.ตำบลบ้านจ่า และนางสุวพร วรรณทอง ครู กศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 22และ26 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [46]
31 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสิงห์และกศน.ตำบลพักทันจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจตามภารกิจ
นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครูกศน.ตำบลสิงห์และนางสาวสมฤดี สังขาว ครูกศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคท 2563
เข้าชม : [44]
31 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาและกศน.ตำบลไม้ดัดจัดกิจกรรมกลุุ่มสนใจตามภารกิจ
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลาและนายรังสรรค์ บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ระยะสั้น ตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [37]
19 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคมช่วงการระบาดเชื้อไวรัส โควิค 19 ตามนโยบาย พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล
เข้าชม : [63]
9 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคมช่วงการระบาดเชื้อไวรัส โควิค 19 ตามนโยบาย พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล
เข้าชม : [62]
1 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคมช่วงการระบาดเชื้อไวรัส โควิค 19 ตามนโยบาย พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล
เข้าชม : [80]
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเว้นระยะทางสังคมช่วงการระบาดเชื้อไวรัส โควิค 19 ตามนโยบาย พรก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล
เข้าชม : [83]
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์เผยแพร่ทางเว็ปไซด์ เฟสบุคส์และไลน์ ในช่วงการระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิค 19 ตาม พรก.ฉุกเฉิน
เข้าชม : [73]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]