[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : กิจกรรมเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : นิเทศศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเชิงกลัด และเเหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน

อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


   วันที่ 9 เมษายน 2563 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีและนางสาวสุมนณ์ บุตรยี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ออกนิเทศศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเชิงกลัด และเเหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน โดยมีนางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน และครูกศน. ตำบลเชิงกลัด และครูกศน. ตำบลบ้านจ่า ให้การต้อนรับเข้าชม : 396


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 7 / ต.ค. / 2563
      ร่วมพิธีกราบลา และกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 7 / ต.ค. / 2563
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 7 / ต.ค. / 2563
      ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูอาสาสมัคร ฯ ครูกศน.ตำบล บรรณารักษ์ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 7 / ต.ค. / 2563
      การอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์เป็นการน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 20 / ส.ค. / 2563


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]