[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : กิจกรรมเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


    วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการระบุ ค้นหา วิเคราะห์ ประเมิน เรียงลำดับและจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง สามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกลุ่มภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำคู่มือระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแลงในอนาคตได้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กศน.จังหวัด และ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีเข้าชม : 175


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 28 / พ.ค. / 2563
      นิเทศศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเชิงกลัด และเเหล่งเรียนรู้บ้านหนองโขลงต้องเที่ยว ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจัน 14 / เม.ย. / 2563
      ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. รับการตรวจเยี่ยมราชการของกลุ่มเจ้าพระยาป่าสักพร้อมทั้งรับฟังข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 14 / เม.ย. / 2563
      ประชุมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น 14 / เม.ย. / 2563
      นิเทศ กศน.ตำบลหัวป่า กศน.ตำบลบางน้ำเชี้ยว และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพรหมบุรี 14 / เม.ย. / 2563


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]