[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

23 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [61]
23 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับ กศน.ตำบลสิงหืจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง
ันที่ 21 มกราคม 2562 นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับ นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน ณ กลุ่มขนมหวาน อาหาร OK บ้านตลาดโพธิ์ หมู่2 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [69]
23 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่านกับการศึกษต่อเนื่อง
นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับนางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่9 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [58]
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
นางสาวปภินดา วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธีในวันครูครั้งที่63 16 ม.ค.62 ณ หอประชุมหอมหวล-พรทวีทัศน์ โ
เข้าชม : [221]
21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันร่วมกับอบต.สระแจง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กศน.อำเภอบางระจันร่วมกับอบต.สระแจง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนางสุวพร วันทอง ครูกศน.ตำบลสระแจง นางสาวสุมิตตา จวงถาวร ครูกศน.ตำบลพักทันและนางสาวชยานันท์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น วาดภาพระบ
เข้าชม : [102]
11 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระแจงและห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
กศน.ตำบลสระแจง ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแจง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [234]
11 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ\"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\"
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ\"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\" ณ ตลาดวัดช่องลม ตำบลโพชนไก่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยนำห้องสือออกให้บริการการอ่านและให้ขอยืมกลั
เข้าชม : [96]
9 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ตลาดยิ่งรวย ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [86]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเชิงกลัดจัดอบรมทักษะชีวิต
นางชัญญา โคกฤทธิ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ตำบลเชิงกลัดจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ
เข้าชม : [103]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสิงห์จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ตำบลสิงห์จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะอนามัยประชาชนในชมชน
เข้าชม : [86]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรม ทักษะชีวิต
นายสุทัศน์ โกสุมา พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรม ทักษะชีวิต โครงการดูเเลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ
เข้าชม : [91]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต
นางสาวสุมิตตา จวงถาวร พนักงานราชการตำแหน่งครูกศน.ตำบล ตำบลพักทันพักทัน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพดีชีวีมีสุข
เข้าชม : [85]
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นางชุติมา เจริญสอน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครตำบลโพชนไก่จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพจิต
เข้าชม : [74]
4 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
27 ธ.ค. 61 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนในชุมชน ณ โรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย กศน.ตำบลแม่ลา
เข้าชม : [86]
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.ตำบลสระแจง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล วันที่ ๒๗,๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [115]
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ \"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ \"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\" ณ ตลาดวัดช่องลม ตำบลโพชนไก่ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [84]
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ\"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ออกให้บริการส่งเสริมการอ่านตามโครงการ\"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด\" ณ ตลาดยิ่งรวย ตำบลโพชนไก่ ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำน้อยชันสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [313]
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับกศน.ตำบลสระแจงและกศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับกศน.ตำบลสระแจงและกศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนูน้อยนักประดิษฐ์ ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [219]
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งสริมการอ่าน โครงการ \"ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด \" ตามพระราขดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดวัดช่องลม ตำบลโพชนไก
เข้าชม : [90]
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งสริมการอ่าน ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด เมื่อ 11 ธันวาคม 2561
เข้าชม : [105]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]