[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานนิเทศ กศน.อำเภอบางระจันได้นิเทศกลุ่มสนใจวิชาชีพช่างเชื่อม
นางนุชจรินทร์ กันอ่ำ ครู อาสาสมัคร งานการศึกษาต่อเนื่อง ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน​ วิชาช่างเชื่อม​ ณ ศาลาเอนกประสงค์​ ม.7​ ต.พักทัน​
เข้าชม : [72]
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอบางระจันตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน
นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมชม/ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชน อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [83]
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2562
กศน.อำเภอบางระจันจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบางระจัน ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เข้าชม : [81]
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครู กศน.ตำบลแม่ลา ได้รับมอบหมายจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลา ต้อนรับผู้มาดูงานจากอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เข้าชม : [93]
13 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ประกอบด้วย นางสาวพุทธชาติ เพ็ญบำรุง ครู ชำนาญการ และนายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนาครู ผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั
เข้าชม : [64]
13 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
การสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินการสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
เข้าชม : [68]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแพ เขมงฺกโร ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง โดยนำน้ำม่วงชื่น (น้ำสมุนไพร สูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน
เข้าชม : [72]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอท่าช้าง นำโดยครู กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการทำความดีด้วยหัวใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร
เข้าชม : [77]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 26 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลโพประจักษ์ นำโดยนางสาวสุพรรษา ไล้เลิศ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตร ช่างปูน ณ กศน.ตำบลโพประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [71]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ร่วมกับบรรณารักษ์ทั้ง 5 อำเภอ ดำเนินการจัดโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุ
เข้าชม : [82]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
ต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง นำโดย นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง ผอ. กศน.อำเภอพรหมบุรี ต้อนรับคณะบุคลากร กศน.อำเภอลำดวน และ กศน.อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาส่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง
เข้าชม : [71]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง ดำเนินโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ N NET ของนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ กศน.อำเภอท่าช้าง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [61]
12 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
รงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง ร่วมกับครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ทั้ง 6 อำเภอดำเนินการจัดโครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ห้องสมุดประชา
เข้าชม : [85]
28 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับ กศน.ตำบลไม้ดัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ กศน.อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริจังหวัดสิงห์บุรี ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
เข้าชม : [57]
28 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
กศน.บางระจันและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์พระราชา
กศน.บางระจันและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์พระราชา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [112]
28 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านจ่า ศส.ปชต.บ้านจ่า เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบ้านจ่า ศส.ปชต.บ้านจ่า เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงแรมมิลาเคิ่ลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [76]
24 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
กศน.ตำบลแม่ลาเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัดเย็บเสื้อผ้า
กศน.ตำบลแม่ลาเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรระยะสั้นวิชากระเป๋าจากเศษผ้า ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [64]
24 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
กศน.ตำบลสิงห์เปิดกลุ่มอาชีพชุมชน วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า
กศน.ตำบลสิงห์เปิดกลุ่มอาชีพชุมชน วิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า(ขนมเปี๊ยะ) หลักสูตรไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [82]
24 / ม.ค. / 2562 : กศน. อำเภอบางระจัน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านจ่า
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านจ่า และต้อนรับคณะทัศนศึกษาศึกษาดูงานจากนักศึกษา กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองโขลง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
เข้าชม : [51]
24 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบลโพชนไก่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับ กศน.ตำบลโพชนไก่ ได้รับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมให้บริการ ในวันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดวังขอนณ์ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [72]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]