[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

29 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นางสาวชยานันต์ อ้นปันส์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ร่วมกับ นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [112]
29 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันได้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒/๖๑
นางสมฤทัย ด้ามทองผอ.กศน.อำเภอบางระจันและบุคลากร กศน.อำเภอบางระจันพร้อมคณะครูโรงเรียนบางระจันวิทยาได้ดำเนินการสอบวัผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ ทุกระดับชั้นให้กับนักศึกษากศน.อำเภอบางระจัน
เข้าชม : [85]
20 / มี.ค. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
นายสาธิต ทองสุพรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
เข้าชม : [75]
18 / มี.ค. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
นายสาธิต ทองสุพรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน มอบหมายให้นางทิพรัตน์ ทองอยู่ ครู กศน.ตำบลคอทราย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้าชม : [93]
18 / มี.ค. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
กศน.อำเภอค่ายบางระจัน สอบปลายภาคเรียนที่2/2561
นายสาธิต ทองสุพรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน และคณะครู กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่2/2561
เข้าชม : [82]
27 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
กศน.ตำบลท่าข้ามจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร
นางขนิษฐา มาเจริญ ครู กศน.ตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 ชั่วโมง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [90]
27 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจันร่วมกับกศน.ตำบลท่าข้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นางสาวธิดารัตน์ รอบรู้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอค่ายบางระจันร่วมกับนางขนิษฐา มาเจริญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [102]
27 / ก.พ. / 2562 : กศน. อำเภอค่ายบางระจัน
กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
นายณัฐภัทร พุ่มเนียม ครู กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม จัดกิจกรรมเศรษฐกิจเพียงโครงการพอเพียงเลี้ยงชีพได้ หลักสูตร 3 ชั่วโมง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [78]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับ กศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันร่วมกับ กศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้
เข้าชม : [265]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระแจง ดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ กศน.อำเภอบางระจันร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขตามระบอบประชาธิปไตยบนพื้นฐานความพอเพียง
นางสุวพร วรรณทอง ครู กศน.ตำบลสระแจง ดำเนินจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ กศน.อำเภอบางระจันร่วมพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขตามระบอบประชาธิปไตยบนพื้นฐานความพอเพียง ณ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เข้าชม : [88]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลไม้ดัดจัดอบรมให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
นายรังสรรค์ บุญมาแคนครูกศน.ตำบลไม้ดัด นักศึกษา กศน.ไม้ดัด และเครือข่าย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ศาสตร์พระราชา ให้กับกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี 100คน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [325]
25 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันนิเทศโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันและ น.ส.ปภินดา วรรณวัฒนเมธา ครูฯ นิเทศโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1
เข้าชม : [75]
22 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม โครงคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุชน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษทั้ง 6อำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการคลังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน(ครั้งที่2) ณ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี
เข้าชม : [80]
22 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 ก.พ.2562 นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ กศน.อำเภอบางระจัน นิเทศตรวจเยี่ยมกลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ กศน.อำเภอบางระจันและ น.ส.ปภินดา วรรณวัฒนเมธา ครูฯ นิเทศตรวจเยี่ยมกลุ่มการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.บ้านจ่า
เข้าชม : [96]
22 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ
นายสุทัศน์ โกสุมา ครูกศน.ตำบลบ้านจ่า จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.๓ ต.บ้านจ่า
เข้าชม : [73]
22 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโพชนไก่ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพการแปรรูปอาหาร
นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครกศน.ตำบลโพชนไก่ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพการแปรรูปอาหาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.โพชนไก่
เข้าชม : [81]
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโพชนไก่จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาอาชีขนมไทย
กศน.ตำบลโพชนไก่จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจวิชาอาชีขนมไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [84]
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ กศน.ตำบลโพชนไก่
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ กศน.อำเภอบางระจันและน.ส.ปภินดา วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศตรวจเยี่ยมกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพขนมไทย
เข้าชม : [111]
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลไม้ดัดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จำนวน 73 คน
เข้าชม : [88]
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลไม้ดัดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.ตำบลไม้ดัดต้อนรับรองนายก ผอ.กองการศึกษาและคณะ เทศบาลตำบลหนองชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานงานศึกษาดูงาน 80 คน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [81]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]