[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

11 / มิ.ย. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มจิ๋ว
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลถอนสมอ จัดกิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มจิ๋ว ให้กับนักศึกษา กศน. ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เข้าชม : [124]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมกืจกรรมย้อนวันวานสุสำราญผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ.กศน.อำเภอบางระจันพร้อมบุคลากร กศน.อำเภอบางระจันและผูสูงอายุ อำเภอบางระจัน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมย้อนวันวานสุขสำราญผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บ
เข้าชม : [212]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นางสมฤทัย ด้ามทอง ผอ.กศน.อำเภอบางระจันพร้อมบุคคลากร กศน.อำเภอบางระจันได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำโดยนายจำรัญ สุขประเสริฐ ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดตราดและบุคลากร ได้มาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไม้ได
เข้าชม : [198]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมโครงการสิงห์บุรีโมเดล เมืองน่าอยู่ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2562
นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลา ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอบางระจัน จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการสิงห์บุรีโมเดล เมืองน่าอยู่ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2562 ณ ค่ายลูกเสือ พรหมว
เข้าชม : [270]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันจัดอบรมผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอบางระจันจัดอบรมผู้สูงอายุ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมพลังผู้สูงวัยร่วมใจพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [201]
24 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การแปรรูปอาหา
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโพประจักษ์ นำโดย นางสาวสุพรรษา ไล้เลิศ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ณ บ้านหนังสือชุมชน ม.3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็น
เข้าชม : [108]
24 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการอบรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก และหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ครูผู้ช่วย และนางสาวเยาวลักษณ์ จันทพันธุ์ ครูอาสาฯ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก และหลักสูตรสถานศึกษา
เข้าชม : [75]
24 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน (31 ชั่วโมง ขึ้นไป) หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมัน
วันที่ 7-21 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลโพประจักษ์ นำโดย นางสาวสุพรรษา ไล้เลิศ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน (31 ชั่วโมง ขึ้นไป) หลักสูตร ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมัน ณ กศน.ตำบลโพประจักษ์ ต.โพประจักษ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม
เข้าชม : [121]
23 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน แบบชั้นเรียน หลักสูตรผ้าด้นมือ
กศน.ตำบลวิหารขาวจัดโครงการศูนย์ฝึกอาขีพชุมชน แบบชั้นเรียน หลักสูตรผ้าด้นมือ จำนวน 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี กลุ่มเป้าหมาย เป็นเพศหญิง 19 คน
เข้าชม : [149]
23 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการ \"อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่\"
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สายไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าช้าง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าช้าง จัดกิ๗กรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือดีแจกฟรีให้อ่าน การประดิษฐ์ช่อใบเตยบูชาพระ และมีการจำหน่ายยาหม่อง ยาสีฟันสมุนไพร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่
เข้าชม : [80]
15 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดยิ่งรวย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [118]
15 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชาการผูกผ้า งานพิธี
น.ส. ภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครู กศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาผูกผ้า ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ค. 62 ณ 6/2 ม. 5 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เข้าชม : [100]
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแม่ลาจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้า
น.ส.ภัทราวรณ กลัดอินทร์ ครู กศน.ตำบลแม่ลา จัดกิจกรรมอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้าตำบลแม่ลา ระหว่างวันที่ 29,30 เม.ย. 1,2 พ.ค. 62
เข้าชม : [164]
13 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
นางชัญญา. โคกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างเชื่อม วันที่ 22 -29 เมษายน 2562
เข้าชม : [102]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบางระจันเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
นางสมฤทัย ด้ามทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบางระจัน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภืเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางระจัน
เข้าชม : [128]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
นายทวีชัย มีลักษณี เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน ออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดวัดช่องลม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคมคม ๒๕๖๒
เข้าชม : [98]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
นางชัญญา. โคกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น วันที่ 26-30 เมษายน 2562
เข้าชม : [98]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ
นางชัญญา. โคกฤทธิ์ครู กศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจวิชาการเพาะเห็ด วันที่26-30 เมษายน2562
เข้าชม : [89]
5 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สูงวัยจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย สู่รายได้ หลักสูตรการทำยาสีฟันสมุนไพรและการทำยาหม่องครีม
กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สูงวัยจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมพัฒนาอาชีพผู้สูงวัย สู่รายได้ หลักสูตรการทำยาสีฟันสมุนไพรและการทำยาหม่องครีม ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.อำเภอท่าช้าง ตำบลบพิกุลทอง
เข้าชม : [88]
5 / พ.ค. / 2562 : กศน. อำเภอท่าช้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สูงวัยจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมกิจกรรมสืบสานอาหารไทยอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานชิม
กศน.อำเภอท่าช้างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สูงวัยจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมกิจกรรมสืบสานอาหารไทยอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานชิม ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.อำเภอท่าช้าง ตำบลบพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุร
เข้าชม : [78]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑๕ หมู่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๑๗๐
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๘ http://singburi.nfe.go.thPowered by MAXSITE 1.10   Modify by   ชนภัทธ์ อินทวารี   Version 2.05HD  Update by     

 
ปิดหน้าต่างนี้ [X]